Vad blir det för mat?

Laiban hämtar information från skolmaten.se och använder en algoritm för att återge informationen på bästa sätt för barn i förskolan. Här kan pedagogerna välja vilket sätt som är bäst för sin barngrupp i administrationsläget.

Vad ska vi ha på oss?

Barnen får reda på vad de ska ha på sig när de går ut. LAiban kopplar upp sig mot SMHI och berättar vilka kläder som är bäst lämpade utifrån rådande väderlek.

Vilken dag är det?

Här får barnen reda på vilken dag det är och du kan lägga in speciella saker som händer på din avdelning.

Vad ska vi göra idag?

Barnen får reda på vad de ska göra och vilka som ska vara med utifrån att pedagogerna lägger in detta under aktiviteter i administrationsläget.

Jag har inget att göra

Här ger Laiban förslag på olika saker att göra och med fokus på kommunikation och samarbete.

Vad har vi gjort?

Det går att koppla förskolans eller avdelningens Instagramkonto till LAiban och då återger den innehållet i sitt eget gränssnitt.

Vad är klockan?

Barnen får reda på vad klockan är både digitalt, analogt och enligt en tidslinje. De får också reda på vilken tid på dagen det är och när olika tillfällen under dagen inträffar.

Glöm inte tvätta händerna

En funktion där Laiban sjunger tvätta-händerna-sången tillsammans med barnen.

Byta språk

Laiban kan prata många olika språk och vi testar fler spårk kontinuerligt för att göra Laiban så tillgänglig det bara går. Just nu kan Laiban elva språk: svenska, arabiska, engelska, franska, ryska, turkiska, spanska, kinesiska, japanska, danska och finska. 

Feedback på vad vi har gjort

Precis som lunchfeedbacken kan barnen ge feedback på vad de tyckte om aktiviteten de var
med på.

Administrationsläge

Här finns specifika inställningar per avdelning, samt feedback från lunch och aktiviteter. Här lägger pedagogerna exempelvis in när dagen börjar och slutar, vilken förskola (för matens skull), platsinfo (för vädret), vilka barn som går på avdelningen (för aktiviteternas skull), aktiviteter och på vilken tid de inträffar och länkar till Instagramkonto.

Memory

Utifrån arbetet med att integrera de 17 globala målen i Laiban där bland annat ett samarbete med Sopsamlarmonsterna från Hässleholms kommun ingår, har vi skapat två memoryspel som uppmärksammar de globala målen på ett tillgängligt sätt för barnen, samt sopsamlarmonsterna som hjälper barn att lära sig om källsortering.

Sopsamlarmonster

Barnen kan i den här funktionen lära sig mer om sopsamlarmonsterna som är skapade av Hässleholms kommun och nu har blivit integrerade i Laiban. Genom att klicka på de olika monsterna får barnen möjlighet att utveckla en förståelse för källsortering.

Meddelande (föräldrar)

I den här funktionen kan föräldrar få reda på viktiga saker, som att tänka på att ta med vattenflaska, solkräm, kläder och blöjor, eller att det går olika sjukdomar på förskolan och vad de bör tänka på då och hur de ska agera vid olika situationer. Funktionen ställs delvis in av pedagogerna och är delvis automatiserad utifrån väderlek.

Laiban förklarar AI

Om barnen trycker på Laiban berättar roboten om artificiell intelligens, vad det är och hur Laiban fungerar för att hjälpa barnen med att tillhandahålla information som de efterfrågar. Detta är i linje med Unicefs rekommendationer om barncentrerad AI, som Laiban arbetar utifrån, där bland annat fokus ligger på att barn ska få en förståelse för AI.

Matsvinn

Utifrån ett annat innovationsprojekt i Helsingborgs kommun “AI för minskat matsvinn” arbetar Laiban med en integration där barnen väger maten de slänger (tallriksvinnet) varje dag och berättar detta för Laiban, som i sin tur visualiserar för barnen hur mycket mat det motsvarar. Funktionen kommer att utvecklas med mer visualisering kring matsvinn, innebörd, klimatpåverkan och hållbarhetstänk kring mat.